płytko


płytko
Spać płytko zob. spać 7.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • płytko — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., płycej, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. płytki w zn. 1.: W tym miejscu jest płytko. Płytko zakopany skarb. Orać płytko.; w zn. 2.: Wywiercić płytko otwory.; w zn. 3.: Spać, oddychać płytko.; w zn. 4.: Płytko ujęte… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płytko — płycej 1. «na niedużą odległość w głąb, w dół, w niedużej odległości od powierzchni, poziomu, brzegu do dna; na małą głębokość, na małej głębokości» Płytko zalegające złoża. Płytko wyryty napis. Chwiejący się, zbyt płytko osadzony trzonek. Orać… …   Słownik języka polskiego

  • spać — 1. Coś nie daje komuś spać «coś kogoś gnębi, martwi, coś nie daje komuś spokoju»: Za kratą wszystko ma inny rozmiar i choć lata idą, to odchodzą bez celu. A ja tego przyjąć nie mogę do swojej wiadomości. To mnie boli i spać nie daje. S. Łubiński …   Słownik frazeologiczny

  • gracować — ndk IV, gracowaćcuję, gracowaćcujesz, gracowaćcuj, gracowaćował, gracowaćowany 1. «usuwać chwasty i płytko spulchniać ziemię gracą» Gracować alejki, ścieżki w ogrodzie. Gracować cebulę, buraki cukrowe. 2. «rozrabiać wapno z wodą, przygotowywać… …   Słownik języka polskiego

  • kopać — ndk IX, kopaćpię, kopaćpiesz, kop, kopaćał, kopaćany kopnąć dk Va, kopaćnę, kopaćniesz, kopaćnij, kopaćnął, kopaćnęła, kopaćnęli, kopaćnięty, kopaćnąwszy 1. «uderzać coś lub kogoś nogą» Kopać piłkę. Kopnąć kogoś w bójce. Koń kopnął woźnicę. ◊… …   Słownik języka polskiego

  • kożuchować — ndk IV, kożuchowaćżuchuję, kożuchowaćżuchujesz, kożuchowaćżuchuj, kożuchowaćował, kożuchowaćowany ogr. «szczepić drzewa owocowe przez wsunięcie skośnie przyciętego zrazu płytko za korę podkładki naciętą wzdłuż pędu» …   Słownik języka polskiego

  • naciąć — dk Xc, natnę, natniesz, natnij, naciąćciął, naciąćcięła, naciąćcięli, naciąćcięty nacinać ndk I, naciąćam, naciąćasz, naciąćają, naciąćaj, naciąćał, naciąćany 1. «ściąć czego dużo; narznąć» Naciąć kwiatów, trawy, trzciny, sieczki. 2. «przeciąć… …   Słownik języka polskiego

  • negroid — m IV, DB. a, Ms. negroididzie; lm M. negroididzi, DB. ów antr. negroidzi «osobnicy należący do jednej z 3 odmian człowieka współczesnego, o skórze brunatnej, włosach czarnych, skręconych lub wełnistych, oczach bardzo ciemnych, płytko osadzonych,… …   Słownik języka polskiego

  • orać — ndk IX, orzę, orzesz, orz, orał, orany 1. «żłobić bruzdy w roli, odkładając skiby za pomocą pługa ręcznego lub maszynowego (dawniej: za pomocą radła lub sochy) dla przygotowania gleby pod zasiew» Orać głęboko, płytko. Orać pole, ugór, rżysko.… …   Słownik języka polskiego

  • płasko — przysłów. od płaski Płasko ułożyć chorego. Nartostrada kończąca się płasko. przen. «trywialnie, niesmacznie; banalnie, płytko, powierzchownie» Płasko się komuś podlizywać …   Słownik języka polskiego